Condiții de înscriere

Fiecare țară participantă va avea o echipă selecționată în urma fazei naționale a concursului. Participanții care vor să se înscrie în competiţie trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

- au vârsta cuprinsă între 14 și 30 de ani
- sunt cetățeni ai ţării pentru care participă, sau locuiesc şi urmează o formă de învățământ în această ţară
- nu deţin o diplomă de master în domeniul securității cibernetice sau similar
- nu deţin certificare/curs în domeniul securității cibernetice (spre exemplu: Certified Ethical Hacker, diplomă în investigații)
- nu sunt angajați full time în domeniul securității cibernetice.

Componența echipelor și categorii

Echipele sunt formate din 2 (maxim 3) antrenori și maxim 10 concurenți din 2 categorii: juniori (între 14 și 19 ani) și seniori (între 20 și 30 ani). În fiecare echipă pot fi maxim 5 membri seniori. Vârsta de referință este vârsta concurentului la data la care va începe concursul la nivel național.